Intresset
för vitlök är stort. Jag har kunnande, många sorter, har gjort nytt
vitlökshäfte, så därför skapar jag från 2013 en Vitlöksklubb.

Medlemskap kostar 30 kr/år.

Se mer information på hemsidan under fliken “Vitlöksklubb”