Tomatklubb 45 kr 2017

Vitlöksklubb 40 kr 2017

Jag
förstår om många vill komma i kontakt med mig men då hinner jag inte
odla. Ni kan nå mig med brev + frankerat adresserat returkuvert. Många
vill ha min
mailadress men då tror jag att det skulle droppa in ett par hundra mail
om dagen och tiden räcker inte till. All beställning måste ske med brev
och betalning i förskott.