Blog Image

Tomatklubben

Hej alla tomatälskare

Tomater Posted on Wed, November 30, 2011 20:11:16

Det är en sen kväll i senare delen av november, ute ryter vindarna i de stora kastanjeträden runt huset där jag bor och mörkret är kompakt och ett lätt regn duggar. Det är verkligen höst ända in i själen. En tid att resumera året som gått, en tid att planera för kommande år.

Jag njuter ännu av årets tomatskörd från en stor skål i köket med mogna och omogna tomater och paprika men i växthuset har skörden avslutats. Jag har just njutit av 2 tomatsmörgåsar och en stor god kopp te. Det är under kvällar som denna som man verkligen känner lyckan att ännu kunna njuta av egenodlade goda tomater.

Jag hoppas att er skörd under året också varit god och ni har fått tillfälle att njuta och uppskattat, och blivit uppskattad för, det goda ni producerat. Jag hoppas att detta står för en del av livsglädjen i ert liv.

Alla årets tomatfrön är nu skördade och ligger snällt i sina påsar och väntar på en ny säsong och väntar och längtar gör väl vi också efter att börja så och driva plantor. Efter 2 tuffa vintrar med massor av snö längtar jag efter en grön vinter, fast för mina aprikoser är det bättre med vinter och sedan varm vår. Hur man vänder så är det alltid någon baksida.

I morgon är det söndag och då ska de sista chilifrukterna skördas för att bli till röd och grön chilipasta att avnjuta framöver. Grönsakslandet är grävt och det som ska planteras är planterat.

Sista handen är lagd vid nästa års medlemsblad och den är skickad på tryckning. Snart är det december och då blir det bråttom att skicka ut alla beställda medlemsblad till tomatklubben och sedan kommer januari och då är det dags att så chilipeppar och allt börjar om.

Vill tacka alla som varit med i tomatklubben 2011 och önska er ett fantastiskt odlarår 2012, året då majaindianernas kalender slutar, men vår odling tar aldrig slut.Vår största skatt.

Odling Posted on Tue, June 21, 2011 12:25:12

Den genetiska mångfalden hos växter på vår jord är den största skatt vi människor har. Den möjliggör utveckling av nya grönsaker, frukt och bär och att få resistens eller tolerans mot sjukdomar som hotar de växter som ger oss mat och möjlighet att få nyttiga ämnen i maten som skyddar mot sjukdomar. Den ger också möjligheter att få njuta av naturens variationer i blommor och blad och att växter kan utvecklas till vackra trädgårdsformer. Kort sagt den ger möjligheter att producera mat och fägring till jordens befolkning.

Nu är denna skatt hotad. I allt raskare takt försöker stora multinationella fröfirmor få bönderna i 3:e världen att ersätta gamla sorter med stor genetisk bas som har tålighet mot torka, dålig jord och god sjukdomsresistens, med moderna högavkastande, ibland genmodifierade, sorter som kräver konstgödning, bevattning och besprutning. Detta kostar pengar och med låga produktpriser så kan det bli som i Indien där tusentals bönder begått självmord för de kan inte betala skulderna till bolaget som sålde utsäde, konstgödning och farliga besprutningsmedel. De lämnade de gamla beprövade sorterna av utsäde för de drömde om bättre ekonomi men det blev tvärtom – det blev deras död.

Våra grönsaker och våra frukt- och bär-sorter är också utsatta för liknande men annorlunda hot. Färre och färre nationella resurser satsas på växtförädling för att få fram nya bättre sorter och sorter med resistens mot sjukdomar så att man slipper bekämpningsmedel. Vi kan bara ta vårt eget Balsgård som får ytterst små resurser som inte räcker för noterbar växtförädling.

Fröföretagen blir allt färre och allt större och de stora multinationella fröföretagen jobbar hårt med politisk lobbying för att få bort gamla lokalanpassade frösorter till grönsaker för att dessa ska ersättas med deras F1 hybrider och deras sprutmedel mm. Dessutom vill man begränsa sortimentet så att samma sorter kan användas över hela världen för att få stora serier och mer inkomster.

Det ska sägas att F1 hybrider är inga riktiga sorter utan en korsningsavkomma som produceras mellan 2 sorter. Denna kan produceras så länge man önskar från den firma som har föräldrasorterna men byts ofta ut mot nya något förbättrade sorter. En hybrid har högre avkastning än vanliga sorter och är därför favoriserad i konventionell odling.

Ett problem är dock att de flesta nya F1 sorter har en genetisk ganska smal bas eftersom man i alla fröbolagen valt föräldrar som har bra egenskaper och de är ofta nära släkt. Med smal genetisk bas kan en ny sjukdom lätt slå ut världens produktion av just denna växt. Med stor genetisk bas som vilda och primitiva sorter har kan man lättare hitta gener som kan stå emot angrepp.

Vi borde förstå bättre men vi människor är dumma och gör det ena misstaget efter det andra för att förstöra vår jord och dess liv och mångfald. Vi kan bara se vad som hände med våra almar, de hade nog för smal genetisk bas och ståtar nu på de flesta platser som döda trädskelett om de inte redan är borta. Nästa gång är det kanske vårt vete eller vår potatis eller något annat viktigt för vår hushållning.

När vi gick med i EU så hade multifröfirmorna lobbat så bra att man ville förbjuda alla nationella sorter som inte registrerades i Bryssel för en initial kostnad av ca 35.000 kr/sort och sedan ett underhåll på ett antal tusen kr per år. Denna åtgärd är ju ett effektivt direkt dråpslag mot den genetiska mångfalden och mot små fröfirmor. Endast stora fröfirmor som verkade internationellt med hög omsättning per sort kunde betala. Många av våra gamla svenska sorter försvann i denna första omgång men på grund av folks protester så blev det ett undantag att sorter i små fröförpackningar som bevisligen odlats länge i ett land fick leva vidare. Nu i höst tar EU en ny runda för att hjälpa Monzanto och andra multinationella fröfirmor att fullfölja sin dröm med att utrota gamla nationella sorter genom att visserligen tillåta gamla sorter om man registrerar dem och betalar några tusen men de får bara säljas i små förpackningar och i begränsad mängd eftersom det annars hotar de stora fröbolagens policy och intäkter. Tyvärr har små fröbolag inte råd med detta utan både udda eller lokala sorter kommer att försvinna. Det hela påminner mig om saker man inte vill tala om.

Detta betyder också att små fröfirmor kommer att försvinna och vad värre är att den genetiska mångfalden åter kommer att reduceras. Jag ser denna politik som ett rent hot mot mänskligheten. Själv ska jag odla så många gamla sorter jag kan och jag hoppas jag är inte ensam.

Åke TruedssonInlägg av Johnny/Runåbergs fröer

Odling Posted on Tue, June 21, 2011 12:23:27

BEVARA MÅNGFALDEN – JO, PYTTSAN. 30 okt. 2010

Nu är Jordbruksverket på krigsstigen mot fritidsodlarna igen. Med EU i ryggen som tidigare.

Det är tretton år sen sist. Men meningen är den samma nu som då. Variationen av köksväxtsorter ska minskas. Till fromma för de standardiserade, mellaneuropeiska sorter som kontrolleras av den industriella fröhandeln.

Det nya nu är att köksväxtsorter som inte klarar en anmälningsavgift på 3000 kr och en årlig avgift på 2000 ( alltså 5000 kr. det första året) och äldre sorter med obefintlig dokumentation, kommer att försvinna. De kan inte bära sådana kostnader och har många gånger inte den officiella dokumentation som krävs för godkännande.

Om två månader. Från den 1 januari 2011, ska det nya direktivet från Kommissionen vara genomfört. Därefter ska det tryckas bevarande- eller amatörsort på varje fröpåse av de sorter som godkänts. Påsen måste sedan plomberas så att ingen förväxling ska få förekomma.

Dessutom ska det noga kontrolleras att det inte säljs för mycket frö av dessa s.k bevarande- eller amatörsorter. Varje gram ska bokföras och fröpolisen kommer för att sätta stopp för allt frö som säljs utöver den angivna, snålt tilltagna gränsen. De får knappast ta några mätbara marknadsandelar.

Man kan undra vart vi är på väg? Vem vill ha en sådan utveckling, eller snarare avveckling. Det strider mot det mesta vi alla anser vara en sund väg att gå. Det är verkligen att såga av grenen vi sitter på.

Om Jordbruksverket, departementet eller ministern inte inser vad som händer just nu på frömarknaden, borde de upplysas om det. Den 1: januari är det för sent. Då ska allt med hast vara genomfört till punkt och pricka.

I flera länder inom EU är attityden till bevarande- och amatörsorter en helt annan. Mycket generösare. Varför ska vi i Sverige, med vårt speciella klimat, göra allt för att minska sortmentet av köksväxter för fritidsodlare inom ett par månader? Vi behöver en så bred växtgenetisk bas som möjligt att stå på, nu och för framtiden.

Då, 1998, fick Sveriges Jordbruksdepartement, efter massiva påtryckningar från de flesta odlarorganisationer och media, till en lättnad i reglerna. Sorter som funnits i handeln innan 1990 och som bara såldes i småförpackningar fick finnas kvar. Detta undantag från EU:s direktiv har gjort att vi fröhandlare har kunnat erbjuda ett betydligt mer spännande sortiment än flera andra EU-länder. Vårt klimat gör att vi behöver kunna få fröer från liknande klimatzoner runt om i världen. Norra USA, Kanada, Ryssland. Kina, Japan etc. och behålla en variation som passar oss här i Norden. Om sorterna är godkända i Bryssel eller inte, är inte det viktigaste. Eller borde i alla fall inte vara det.

De nya kraven, som förmildrande nog kallas regleringar av gällande direktiv, kommer att innebära en drastisk åderlåtning av utbudet av köksväxtsorter för framför allt fritidsodlare. Både nu och för all framtid. Vid en snabb genomgång rör det sig om mellan 300-400 sorter som går förlorade. Det kommer också att drabba fröhandeln hårt. Speciellt de företag som vill kunna erbjuda ett lite annorlunda sortiment och inte enbart det standardiserade EU-sortimentet. Kostnaderna kommer att öka och det drabbar främst kunder och anställda i fröhandeln.

Det är svårt att förstå hur Jordbruksverket, som blivit ålagt att arbeta för att bevara mångfalden av vårt växtgenetiska arv, med andra handen kan göra allt för att strypa variationen som finns tillgänglig inom köksväxterna. Vilka starka krafter styr detta verk eller misslyckas kapitalt med att styra det? Varför måste utbudet av köksväxter minskas? Vem tjänar på detta utplånande? Inte den miljonen fritidsodlare i Sverige och Norden som vill ha lite mer att välja på, i alla fall.

Så här skrev jag 1995 kring Sveriges inträde i EU. Det är slående hur snabbt historien upprepar sig:

Dessa nya regler, som gäller från årsskiftet, kommer att förändra utbudet av köksväxtfrö för alla odlare. Tyvärr till det sämre för ’all framtid’. Det är ett samvetslöst övergrepp att inte ens tillåta husbehovsodlare så frön av sorter som inte finns dokumenterade inom EU. Att förvägra oss alla de tusentals spännande sorter som finns runt om i världen är på gränsen till ofattbart, bara för att de är utomEUiska.

Bredden både nu och för framtiden bör istället uppmuntras. Ju bredare genetisk bas vår odling vilar på, desto mindre sårbar är den. I en framtid med ev. klimatförändringar och ozonbrist, är varje sort och variant viktig för vidareutvecklingen av vår växtbas.

Mångfalden beskärs ytterligare. Trots att vi i Sverige förbundit oss att bevara den. T.o.m. internationellt skrivit under på det i Rio de Janeiro.

Vår trädgårdskultur utarmas till synes helt i onödan. Vi anser oss tydligen så rika här i kalla norden, att vi kan bortse från och t.o.m. förbjuda mängder av sorter och varianter från klimatzoner liknande vår egen. Huvudsakligen för att de är för små för att klara de avsevärda kostnader som registrering i officiella sortlistor i Europa innebär.

Låt oss behålla variationen och friheten som all världens fröer skänker oss. Vi har allt att vinna på det. Det är synnerligen kortsynt och osunt att begränsa handeln på detta sätt. Till förmån för de lönsammaste sorterna hos de allt färre, men större fröfirmorna.

I Statens Jordbruksverks nya författningssamling; 1994:24. Saknr. U 41, § 29 ges Jordbruksverket möjlighet att göra undantag från föreskrifterna om särskilda skäl föreligger. Vi hoppas verkligen att möjligheten utnyttjas för alla svenska trädgårdars och kommande generationers skull. Åtminstone borde portionsförpackat frö till husbehovsodlare kunna undantas.

Vår uppmaning till Jordbruksmyndigheterna:

Behåll nuvarande lagstiftning och hjälp alla som vill odla här i Sverige till en rikare variation och bibehållande av en liten del av den krympande mångfalden.

Med hälsningar

Johnny/Runåbergs fröerLetter to EU Brussels

Övrigt Posted on Tue, June 21, 2011 12:20:32

Letter to EU Brussels

Dear friends,

What we can see right now is an terrible ecological disaster for genetic varieties among food crops and you seem that you would like to worsen the situation by further regulation that will kill small seed breeders and seed companies that can not afford any registration costs at all.

You should remember that genetic diversity is our greatest gift from nature. Killing that is a threat against humanity.

At present real named varieties are reducing in numbers with great speed due to the fact that small seed companies are closing or get brought up by bigger. International seed companies work hard (Monzanto) to get rid of all genetic variations so it can be replaced with their F1 hybrids, preferable with terminator genes and only a few varieties that they decide that should be grown with their pesticides and possible also their synthetic fertilisers. Of cause those crops should be suitable for the large main growers and not for salty soils, or far north or those with poor soils.

Those companies have blood on their hands from India where they fooled the farmers to give up their own old low yield crops working with little fertilisers and no pesticides for Monzanto’s high yielding crops. Result 1000:s have carried out suicide by drinking pesticides because costs were much higher than income. Monzanto have also prosecuted poor farmers because their gene manipulated corn pollen has contaminated poor farmers old reliable varieties. Many more negative things could be mentioned.

Your proposal for our vegetable seeds seems to work hand in hand with companies like Monzanto. Result will be fewer varieties and less seed companies. You might get blood on your hands.

F1 hybrids is not a variety and it comes and disappears normally fast. Seed companies decide when they come and go.

If this will continue as now we will soon have only few varieties of each kind of vegetables with very narrow genetic background. This is very, very bad since diseases will come and with a genetic narrow base those varieties are in true danger.

You could of cause protect yourself by saying we have government gene banks like Vavilov in Russia and Svalbard. I recommend you to visit Vavilov institute and look at their crops without much money, with viruses, and do not know if they are there tomorrow. I have received seeds from Swedish gene bank not germinating, too old and I know seeds will change genetically if stored during a long time. I have seen gene banks in other countries too, not getting enough funds and where they have to cut down on their work. This is very bad. What is gone regarding genes can never come back.

Sweden is a long country and soon only people in the south can grow tomatoes and some other crops due to the fact that those varieties that is suitable for their climate will very soon not exist any more. That will say if we do not start importing seeds from Russia.

If you were clever you should work hard to have living gene banks for seeds, let the people grow a wide diversity, register new varieties free of charge if you need to register anything. Promote those who keep large genetic diversity, that produce seeds to the north, to salty soils and poor soils.

However to commercial growers I agree that a controlled seed procedure would be good. Not like we have today where seeds can come with virus (tomatoes). For a grower it is important to know that seeds are free from diseases and of right variety.

Please be clever and do not let future people see you as those who killed a lot of genetic diversity and caused lack of food for people.

We need to think in complete new ways to ensure food in future. We have to stop spraying since this is genetically developing diseases and also give a lot of people cancer. We will not have cheap synthetic fertilisers in future so we need varieties that can manage with low levels and so on.

I wish you the best luck but remember many people are very upset about the restrictions and this may result in actions. It will also make EU more unpopular.

With best regards

Åke Truedsson14-06 2011

Odling Posted on Tue, June 21, 2011 12:17:38

Hej alla odlarvänner och tomatvänner,

Som ni vet så finns det ett hot genom EU igen där stora företag lobbat för att försöka få bort alla gamla och udda sorter för att dessa ska ersättas av deras F1 hybrider. Allt för att tjäna mer pengar och kunna styra det vi odlar.

Jag har skrivit ett par inlägg i ämnet (kunna öppna dem)

Det som sker nu är tragiskt. Vi är på god väg att aktivt utrota genetisk mångfald och alla sorter som vi människor förädlat fram. Det handlar inte alltid om perfekt högavkastande sorter men sorter med torktålighet, resistenta sorter, sorter som tål salta jordar, sorter med litet gödningsbehov, tidiga sorter for nordligt klimat, extra goda sorter och kanske extra nyttiga sorter. Allt ska ersättas med högavkastande sorter som behöver mycket konstgödning och besprutning (som ofta samma företag producerar och säljer)

I växthuset växer som vanligt en massa tomater för att odla frö till er. Många nya spännande sorter och också extra nyttiga sorter.

Man har konstaterat att hopplösa cancerfall som fått äta 250 g tomatpure per dag har fått sin cancer reducerad, vi vet att tomaterna har många nyttiga funktioner när det gäller vår hälsa och man har tagit fram tomater med höga halter av carotenoiderna lycopen och betacarotin.

Min dröm är att något forskarlag hade lust att testa alla sorter i min tomatgenbank för att ta reda på variationen i sorterna beträffande nyttoämnen P-coumaginsyra, chlorogensyra och alla de 9 olika carotenoider som finns i tomater. Dessutom ta rätt på vilka nyttofunktioner de olika ämnena har. Naturligtvis skulle jag önska att växtförädlarfirmor sedan skulle satsa på att ta fram fler hälsotomater.

Jag har redan börjat äta av årets tomater och smaken är fantastisk jämfört med köpetomaterna. Jag skulle önska att odlarna ville höja smaken med rätt gödsling.

Tomatklubbens medlemsavgift är från 2012 höjd till hela 30 kr.

Många vill svara på mina inlägg men tyvärr så räcker inte min tid till för detta. Man når mig bäst med brev.

Jag hoppas att ni alla får en fantastisk skörd och en fin sommar

Håslöv en tidig sommardag

Åke TruedssonNytt år och nya möjligheter.

Tomater Posted on Wed, December 30, 2009 15:33:04


Tomat Severnyi med rekordtomater 1523g och 999g

2009 var ett bra tomatår för mig nere i Skåne med massor av tomater att skörda från 260 sorter. Tomatklubbens medlemsblad 2010 innehåller hela 500 olika sorters tomater. Var det något utöver det vanliga är en vanlig fråga och där fanns nya sorter som var lite extra på olika sätt. Jag slog rekord i tomatstorlek med en för mig ny sort jag fått från Ryssland med namnet Severnyi (Nordlig) där den största tomaten vägde 1523 gram och näst största 999 gram. En riktig baddare och därtill ganska god och produktiv. Andra sorter som utmärkte sig var en lång röd rysk pastatomat med namnet Hohloma som var otroligt produktiv, en oval röd rysk pastatomat med namnet Chudo (Under) som också var mycket produktiv. Sorten Snowberry vann en liten smaktest och bland det som var annorlunda var en rysk vit bifftomat ibland med ljusrosa botten med namnet Lotus (blomma), en oval röd med orange stripor också rysk tomat med namnet Monokatar (kolla stavning) som också var mycket produktiv och slutligen en rysk lång sort som var röd med orange ränder med namnet Monokatbin.

Vad ska då hända under 2010 för tomatklubben. Jo jag ska odla alla sorter med utgått datum så att jag får nya frön och också sorter där frönivån går ner till låg och en massa nyheter. Det blir inte lika många sorter som 2009 för det krävde för mycket av mig så att jag blev sliten. Kanske blir det 150 sorter. Det är många tidiga framför allt ryska busktomater jag måste odla frö till. Sådden blir i Månadsskiftet februari-Mars för sorterna som ska odlas i växthuset och en månad senare för dom som ska odlas i kruka ute.

Paprika och chilipeppar har jag redan börjat att så. Tänk nu på när ni köper såjord och odlingsjord att det ska vara bra kvalitet. Bästa såjorden jag funnit är från Emmaljunga och deras såjord och perennajord är också bra. Även Hasselfors har bra jord.

Årets medlemshäfte som skickades ut strax före och strax efter jul fick 4 sidor extra för att hantera alla tomatsorterna och annat.

Tänk på att när ni odlar tomater kan dessa bli godare med lite vedaska som gödsel komplement. Dessutom ger det många för oss positiva mineral när vi äter tomater.

Lev väl och om du inte redan är medlem i tomatklubben så är du välkommen. Medlemskostnaden är bara 25 kr/år vilket är självkostnadspris. PG 4175792-3.Hej trädgårdsvänner

Odling Posted on Sat, May 16, 2009 18:33:41

Våren skenar iväg och det är redan maj månad. Det blommar överallt
och ser jag ut genom köksfönstret så ser jag kastanjeblom och ett mycket gult
rapsfält utanför. Det är en underbar tid som man skulle vilja sakta ner i slow
motion. I växthuset växer tomaterna så det knakar och många blommar redan och
har gröna frukter. Lite extra tomatplantor finns kvar för växthus och lite för
kruka ute för den som bor nära och jagar billinga plantor eller ovanliga
sorter.

 

Rätt gödsel.

Tänk på att om du vill ha goda tomater så gödsla med naturgödsel
+ ¾ dl vedaska och 1 msk benmjöl per planta. Eftergödsling med liknande mix
från juli.

 

Virussmittade plantor.

Jag har sett 2 trädgårdsbutiker som säljer virussmittade
plantor varav minst en fick plantorna från en grossist, troligen är det pepinomosaikvirus
med gulvita fläckar på bladen. Köp absolut inte dessa plantor och klaga hos
ägaren på att sådant säljs. Vi bör göra allt vad vi kan för att undvika detta
virus. Troligen sprids det också med frön så det går inte att ta frön av
smittade plantor. Gör vad du kan för att undvika spridning av detta virus som
smittar vid beröring. Tar du i en smittat tomat från butiken och sedan tar i
dina plantor är det kört. Var noga med kläder, handhygien och besöksrestriktioner
till dina tomatodlingar. Skulle du drabbas så ta genast försiktigt bort dessa
plantor och förpassa dem till soptunnan.

 

Odlarjord är ett stort problem.

Jag har under flera år köpt Jarletorvs såjord och gjorde så
även i år. Men i år var den såjord jag började med annorlunda och en del sorter
grodde bara till 20 %. När denna såjord, som verkade vara baserad på mald
barkmull, vattnades blev den till något som mest liknade svart dy. Det blev
byte till annan såjord för att få rätt groddbarhet.

Köpte i år yrkesodlarjord från Weibulls som brukar vara bra
men i år räckte inte näringen i jorden under den tid som plantan skulle växa
efter såjordslådan tills den ska planteras ut 25 cm hög. Det blev gula blad
nedtill som signalerade kvävebrist och ett svagt gulaktigt mönster upptill i
bladen som troligen signalerade magnesiumbrist.

Jag tycker den utveckling som varit de senaste åren
beträffande odlingsjord är olycklig och hämmar trädgårdsintresset. Det tycks
vara så att kvaliteten kommer i andra hand och att det gäller att maximera
vinsterna. Detta är mot alla kloka principer och kortsiktigt. Man dödar ju sin
egen marknad när man säljer dåliga produkter. Egentligen borde Jordbruksverket
bestämma innehållet i all odlingsjord och varje leverantörs recept borde testas
av och godkännas. Kunderna har svårt att välja och går man på att odla dyra
plantor i ”5 säckar för 100 kr” tycker jag synd om dem. Den jorden är
jordförbättringsmedel eller bra till att täcka jorden med för att slippa ogräs.
Med en bättre jord hade trädgårdsfolket fått en bättre blomning och godare
frukter och bär vilket gynnat hela branchen. Nu ska jag själv testa Emmaljunga
jord för kommande år.

 

Lurade på gödsel.

Något annat som utvecklats helt fel och vi konsumenter blir
lurade av är de flytande gödselmedel och även vissa fasta gödselmedel som finns
i butikerna. Man talar ofta om huvudnäringsämnena NPK (kväve-fosfor-kalium).
Kvävet står för planttillväxt men i höga doser hämmas blomning, cellerna blir större
och mer känsliga för svampangrepp och plantan blir mer känslig vid hantering. Dessutom
får frukterna dålig vattnig smak. Fosfor och kalium främjar rik blomning och
smak. Rätt balans för växter man vill ska blomma rikligt är ca 31 % kväve (N),
16 % fosfor (P) och 53 % kalium (K). Nu är det så att kväve är billigt medan
fosfor och kalium är dyrt. Andra ämnen som plantan behöver är mikronäringsämnen
som koppar, molybden, bor, kisel, mangan, kalium, magnesium, selen, svavel,
natrium, zink, järn m.f. Detta bör också finnas i en köpjord så att växterna
kan utvecklas optimalt och dessutom ger det maten de ämnen vi behöver för att
vara friska.

De flytande gödselmedel som säljs idag är nästan alla helt
galna i balans mellan NPK med mest av billigt kväve och dessutom är de flesta mycket
utspädda så man får betala ett enormt gödselpris. Möjligen kan dessa
gödselmedel användas till gräsmattan och gröna icke blommande krukväxter.

Om ni inte kan använda eller få tag i naturliga gödselmedel
som kogödsel, hästgödsel eller annan gödsel (där fågelgödsel har lite högt
kvävetal) och kelp, vedaska, gräsklipp etc så rekommendera jag böndernas
potatisgödsel NPK 11-5-18 mikro till alla era krukväxter, alla era grönsaker,
alla era bärbuskar, alla era perenner, alla ettåriga växter och alla träd.
Bojkotta fullständigt de utspädda dåliga gödselmedel som erbjuds idag eftersom
de kommer att försämra ditt odlingsresultat. Tänk dock på att
potatisgödselmedlet är koncentrerat – 10 gånger starkare än de flytande – så
använd det försiktigt. Potatisgödseln finns i 25 och numera även 10 kg:s
förpackningar och det finns även i en mindre förpackning (Weibulls). Man kan
lösa upp det i vatten.      

 

Nu vill jag önska alla som läser detta en skön sommar och en
god skörd.

 

De bästa odlingshälsningar 

 

Åke TruedssonVälkommen till bloggen!

Odling Posted on Tue, February 03, 2009 11:12:25

Bästa trädgårdsvänner.

Jag förstår att ni liksom jag längtar efter våren när man ska så tomatfröna och börja jobba med plantor. När solen och ljuset kommer tillbaka. Fast jag har faktiskt redan tjuvstartat. Jag sådde kronärtskockor efter sorten Herrgård redan vid nyår och nu är plantorna redan 5 cm höga och bör skolas om. Därefter är det genast sådd av chili och paprika för att få igång dessa tidigt så de hinner ge bra skörd. Sättet jag odlar dessa tidiga plantor på är enkelt – bara en liten vit låda med ett lysrör i taket på lådan nära plantorna.

 

Ute håller Classicum växthus på att sätta upp mitt stora växthus på 217 m2 med ett litet växthus innuti där jag ska odla mina tomater, gurkor, meloner mm i framtiden. Ska bli underbart att äntligen få plats.

 

Många försöker hitta min mailadress på nätet och det drabbar åtminstone en person som råkar ha samma namn som mig. Jag har tyvärr inte tid att svara på era mail på jobbet så den mail adressen är hemlig och hemma har jag också möjligen någon mailadress men den använder jag inte för jag har absolut inte tid. Nu när alla tomatfrön ska packas jobbar jag mina 40+ timmar i veckan på jobbet och ca 50 timmar i veckan med att packa tomatfrön m.m. Resterande tid äter jag och sover och kanske ägnar några minuter åt växter. Ingen vill hjälpa mig för det är ju noga så det blir rätt och timpengen är bara ca 10 kr/tim. Som medlemmar i tomatklubben får man gärna skriva brev om ni vill ha kontakt och fråga något men skicka då med ett frankerat returkuvert.

 

Tomatodling är ju en fantastisk hobby och man gör ju massor av goda saker i köket med hjälp av tomater.

 

Nya rön om tomaters påverkan på vår hälsa kommer i en strid ström. Vad sägs om följande.

Motverkar att cancer uppkommer

Minskar beläggningar i blodkärl och därmed risker med hjärtinfarkt, åderbråk och stroke

Gör livet lättare för dem med astma och allergi (om det inte är tomater)

Motverkar eclampsi hos gravida kvinnor.

Motverkar inflammationer

Motverkar bildandet av blodproppar

Får vissa cancertumörer att reduceras (ännu bara konstaterat för prostatacancer)

Skyddar vår syn

Gör att vår hud åldras långsammare (mindre rynkor)

Motverkar uppkomst av demens.

 

För att vi ska få bästa effect så ska det vara uppvärmda tomater med olja (rapsolja, olivolja) – puree, ketchup, sås, etc. Färska tomater är nyttiga men tillagade 3-5 ggr bättre eftersom kroppen lättare kan få tag i dom i huvudsak fettlösliga nyttoämnena.

 

Lev väl

Åke